Waarborg materiaal sportkamp

  Naam huurder (ouder, voogd...)

  E-mail huurder

  Straat + huisnummer

  Postcode + gemeente

  Aantal kinderen (waarborg €50/kind)

  Naam kind

  Naam kind

  Naam kind

  Naam kind

  Naam kind

  Periode sportkamp

  De laatste dag van het sportkamp wordt het materiaal ingeleverd samen met de monitoren.

  De waarborg wordt de week die volgt op het kamp terugbetaald op volgend rekeningnummer:

  Accounteigenaar

  IBAN (rekeningnummer, 16 tekens zonder spaties)