Waarborg materiaal sportkamp

  Naam huurder (ouder, voogd...)
  E-mail huurder
  Straat + huisnummer
  Postcode + gemeente
  Aantal kinderen (waarborg €50/kind)
  Naam kind
  Naam kind
  Naam kind
  Naam kind
  Naam kind
  Periode sportkamp

  De laatste dag van het sportkamp wordt het materiaal ingeleverd samen met de monitoren.

  De waarborg wordt de week die volgt op het kamp terugbetaald op volgend rekeningnummer:

  Accounteigenaar
  IBAN (rekeningnummer, 16 tekens zonder spaties)